het andere monument (ontwerp), cortenstaal - hoogte 8-10 meter - 2016
de tiende man (H.N. Werkman), gelaagd hout - hoogte 135 cm - 2015
geluksvinder - lengte 90 cm - 2015
man en hond, brons - hoogte 30 cm - 2014